Close

18.1.2018

Výroční schůze RS Jinočany 2018

Výroční schůze RS Jinočany 2018
POZVÁNKA

na výroční schůzi RS Jinočany,

v sobotu 3. 3. 2018 od 13.00 hod.

v restauraci Kuželka Na Dobříči

prodej povolenek na rok 2018, placení brigád a tomboly za rok 2017

Program schůze:

Zahájení

1. Výroční zpráva za rok 2017
2. Zpráva o hospodaření za rok 2017
3. Zpráva revizní komise za rok 2017
4. Zpráva hospodářů za rok 2017
5. Přijímání nových členů
6. Diskuse
7. Schválení Rybářského řádu na rok 2018
8. Usnesení a závěr

zve výbor RS.