Close

4.3.2019

Výroční schůze RS Jinočany 2019

POZVÁNKA

na výroční schůzi RS Jinočany,

v sobotu 9. 3. 2019 od 13.00 hod.

v restauraci Kuželka Na Dobříči

Program schůze:

1.      Informace o činnosti spolku za rok 2018 (viz. Výroční zpráva)

2.      Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

3.      Zpráva kontrolní komise za rok 2018

4.      Zpráva hospodáře za rok 2018

5.      Ukončení členství a volba nového člena Výboru

6.      Různé

            a)  Schválení Rybářského řádu na rok 2019

            b) Přijímání žádostí o členství v RS Jinočany

7.      Diskuze

8.      Usnesení

9.      Závěr

zve výbor RS.