Close

1.4.2022

!!! POZOR ZMĚNA !!!

Na základě rozhodnutí výboru RS Jinočany ze dne 30. 3. 2022, se pro rok 2022 mění Rybářská řád takto:

a) bod IV stanovené délky:

amur obecný 50 cm

kapr obecný 40 cm

Kapr obecný přesahující 70 cm je stále chráněn. Vrácením do vody se myslí i vrácení do rybníka na náměstí v obci Jinočany. O této skutečnosti je nutné informovat hospodáře RS Jinočany.

b) Bod VII, odst. 1 zní:

„ V jednom kalendářním týdnu si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 3 ks kaprovité ryby, plus jednoho dravce, tj. candáta nebo štiku. Sumec se nezapočítává do týdenního limitu. Rovněž je povoleno nad týdenní limit ulovit 2 ks úhoře.“

c) Bod VII, odst. 3, věta první zní:

„Rybolov na živou či mrtvou rybku a lov přívlačí je povolen ode dne 2. 4. 2022.“

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Výbor RS Jinočany