Close

3.4.2016

Historie

Historie R.S. 

Založení

Ustavující schůze Rybářského spolku Jinočany (tehdy „Rybářská Skupina Jinočany“) se konala 14.10.1988 v zasedací místnosti MNV Jinočany. Zakládajích členů bylo 38.

Byl zvolen první výbor ve složení:

 • předseda: Kamarýt Václav
 • místopředseda: Kotíšek Karel
 • jednatel: Helt Petr
 • pokladník: Kavka Jaroslav
 • hospodář: Šimáček Josef
 • členové výboru:
  • Jelínek Vladimír
  • Mašek Jaroslav
  • Vlasatý Jaroslav
  • Matemisch Miroslav
  • Vašák František
  • Linhart Josef
 • revizní komise:
  • Hlatký Miroslav
  • Morys Zdeněk
  • Horel Miroslav

Kontaktní adresa spolku byla schválena na adresu předsedy Jinočany, Ke Školce 207, do té doby, než bude rozhodnuto jinak na členské schůzi.

Rybářská Skupina Jinočany byla registrována jako sdružení občanů Jinočan a okolí se společnými zájmy o ekologii, životní prostředí a rybářský sport. Jejím cílem je dbát o čistotu svěřených vod a jejich okolí, jejich využívání k rekreaci a odpočinku občanů a využívání k rybářskému sportu. Dalším úkolem je zajištění plnění úkolů těchto vodních nádrží pro požární účely a jejich začlenění do biotopu krajiny.
Registrace provedena dne 26.11.1992 u Ministerstva vnitra ČR.

Rybník Mirešický

Vypuštěn 26.10.1986. V letech 87, 88 až duben 1989 provedena kompletní oprava hrází a celkové odbahnění. Odvezeno celkem 6000 m3 bahna. Na akci se podíleli rybáři, OÚ Jinočany, ACHP Jeneč a Státní rybářství Lahovice.Rybník napuštěn v dubnu 1989, v květnu dána násada K1 – 1000 ks, K3 – 560 ks, Perlín ostrobřitý, Karas obecný v nezjištěném množství. Rybářské využití začalo od 1.5.1990

[Not a valid template]